In de laatste weken voor de overgang van de gulden naar de euro maakte ik een dagelijkse persanalyse. Daaruit is dit overzicht van berichten uit de media afgeleid. Hiermee is goed te volgen wat destijds in de publieke opinie de belangrijkste discussiepunten waren.

23 november | 26 november | 27 november | 28 november | 29 november | 30 november | 3 december | 4 december | 5 december | 6 december | 7 december | 10 december | 11 december | 12 december | 13 december | 14 december | 17 december | 18 december | 19 december | 20 december | 21 december | 24 december | 27 december | 28 december

DNB/Chartale omwisseling

Euro al in december geldig in platenzaak: Actie Free record shop. DNB: “Het is zoiets als schelpen ruilen”. [VK, Metro]

De euroconversie: Gesprek met H. van der Wielen van DNB. Uitgesbreide beschrijving van de projectfasen en onderdelen van het scenario. [Bank- en effectenbedrijf, nov. 2001]

Detector Plus controleert echtheid euro binnen twee seconden: De komst van de euro gaat gepaard met de introductie van de `Detector Plus`, een toestel dat met behulp van ingenieuze controlemethodes nagaat of een eurobiljet echt of vals is. De Zwitserse fabrikant van de eurotester is zo overtuigd van de feilloze werking van zijn product dat hij valse biljetten die toch worden geaccepteerd, wil vergoeden. In Nederland doet zich nu het probleem voor dat twee partijen onafhankelijk van elkaar het exclusieve verkooprecht van de Detector Plus opeisen. De ene partij vraagt overigens een aanzienlijk hogere prijs dan de andere; 678 euro tegenover 1000 euro. [Telegraaf]

Verkopers gezocht voor zakjes met euromunten: Banken, grootwinkelbedrijven en winkels doen de eurozakjes in de verkoop, maar er is een klein probleem. De overheid heeft niet genoeg winkels gevonden die de bundeltjes gaan verkopen. Voor 1 miljoen van de 8,8 miljoen uitgebrachte zakjes zijn nog verkopers nodig. Daarom worden winkels, horeca, en tankstations opgeroepen zich te melden als afzetpunt. [NRC]

Maatschappelijke organisaties

Rekeninghouder schrikt van afschrift in guldens: ABN Amro heeft ruim een maand voordat de euro officieel als betaalmiddel wordt geintroduceerd, reeds besloten om rekeningsafschriften in euro`s te berekenen. Het ministerie van Financien juicht de vroege omschakeling toe omdat de klanten op die manier alvast aan de nieuwe munt kunnen wennen. De Postbank en de Rabobank zetten hun lopende rekeningen respectievelijk pas rond kerst en per 1 januari om. [AD, Volkskrant]

Nederland is een van de goedkoopste eurolanden: Nederland is van alle landen die deelnemen aan de euro het op-twee-na goedkoopste. Dit blijkt uit een steekproef naar de prijzen van 15 producten, varierend van filmrolletjes en cd`s tot een fles Coca-Cola. Ierland bleek met voorsprong het duurste euroland te zijn, terwijl alleen Griekenland en Spanje goedkoper waren dan Nederland. [Special Euroland AD]

Europijn: Winkeliers en klanten worstelen met munt: Omprijzen door winkeliers. Klachten bij de Consumentenbond. [Elsevier 1-12]

Euro-angst: Hoeveel procent van de Nederlanders zou nu tegen de euro stemmen?: 40% voor, 47% tegen, 13% geen mening. Nipo i.o.v. Elsevier. [Elsevier 1-12]

`Consument staat machteloos tegen prijsverhogingen`: Het grootste deel van de Nederlandse bevolking is bang dat de prijzen stijgen door de komst van de euro. Dat deze angst niet onterecht is, bewijst het onderzoek van de Consumentenbond naar prijzen in de horeca. Het ministerie van Financien stelt dat ondernemers vrij zijn om hun prijzen vast te stellen. De consument zou als hij het te duur vindt altijd ergens anders heen kunnen gaan. Dat argument is volgens Trouw echter niet steekhoudend als de prijzen over de hele linie worden verhoogd. Maar sancties ontbreken. Volgens Trouw wordt de consument hiermee niet genoeg terzijde gestaan en heeft de invoering van de euro bij voorbaat al een onaangenaam bijsmaakje gekregen. [Trouw]

Openbare orde/Veiligheid

Voorbereidingen euro worden nauwelijks gehinderd door misdaad: De voorbereidingen voor de introductie van de euro in Nederland zijn vooralsnog nauwelijks gehinderd door de misdaad. Terwijl er al sinds september grote hoeveelheden euro`s worden vervoerd, liet de eerste overval op zich wachten tot 14 november. Bij deze onopgeloste overval werd een bedrag van 250.000 euro buitgemaakt, maar er vielen geen gewonden onder de betrokken bankmedewerkers. In Nederland is het gebruikelijk dat geldtransporteurs ongewapend zijn zodat zij niet `tussen de buit en de overvallers staan`. Dit verhoogt de veiligheid voor het personeel. De bedrijven die zich bezighouden met de geldtransporten vertrouwen in de eerste plaats op allerlei technische vindingen om overvallen te voorkomen. Wanneer rond de jaarwisseling de daadwerkelijke wisseloperatie moet plaatsvinden, zullen in Nederland zo`n 4000 extra agenten worden ingezet. Dit terwijl deze operatie in sommige andere Europese landen wordt begeleid door het leger en de luchtmacht.

Duitsland

Deutsche Bank Tochter gibt im Euro-Streit nach: Spaarbank wilde euro-omrekening afronden. Als klant niet reageerde, was hij stilzwijgend akkoord met contractwijziging. Dit is niet toegestaan. [SZ]

Frankrijk

Bankstaking Frankrijk bedreigt introductie euro: Een voor 2 januari 2002 geplande bankstaking in Frankrijk zou de introductie van de euro in het land ernstig kunnen verstoren. De circa 400.000 bankmedewerkers willen een financiele compensatie voor het vele extra werk dat de invoering van de euro hen zal kosten. 2 Januari is normaal gesproken de eerste dag van het jaar dat de banken geopend zijn. Minister Fabius van Economie en Financien zegt in een reactie op de dreigende staking dat `het paradoxaal zou zijn als de historische invoering van de euro wordt ingeleid door gesloten banken`. Eerder deze maand grepen werknemers van de fabriek waar de Franse euromunten worden geslagen de invoering van de nieuwe munt aan om het werk neer te leggen. Hierdoor lagen de eurotransporten tijdelijk stil. [AD; VK; Trouw; Le Monde; FT]

Frankrijk vervoert euromunten onder begeleiding van ME
Drie vrachtwagens met euromunten zijn door de Franse overheid succesvol `geevacueerd` uit de Munt in Pessac. De ME moest eraan te pas komen om eventuele distributieproblemen te voorkomen. In Pessac staakten 390 werknemers van de Munt tegen voorwaarden van de invoering van de 35-urige werkweek per 1 januari 2002. Volgens het Franse ministerie van financien krijgen de banken het geld volgens schema geleverd. De vraag of Frankrijk een tekort aan euromunten zou hebben is overbodig want 97% van het geld is klaar voor de verspreiding, zo laat het ministerie geruststellend weten. [NRC, 28-11-2001]EU

Met de euro is Europa nog niet af: Gesprek met Otto von der Gablentz over het proces van de Europese eenwording. `Ik denk niet dat de munt een Europees burgerschapsgevoel bevordert`. Hij denkt wel dat de Europeanen snel gewend zullen zijn aan de munt: `februari, en niemand weet meer beter.` Maar hij verwacht niet dat de munt automatisch zal zorgen voor een Europees burgerschap. Daarvoor is de afstand tussen de burger en Brussel nog te groot. Von der Gablenz verwacht verder dat Zweden, Denemarken en Groot-Brittannie zich snel zullen aansluiten bij de euro. [Trouw]

Gratis pinnen aangevochten: Banken streven naar proefproces Hof van Justitie te Luxemburg. [ Parool, FD]

Europa is verdeeld over komst euro: Toen bij het verdrag van Maastricht in 1992 werd besloten tot de invoering van de euro, bleek al snel dat er binnen de Europese landen verschillend tegen de komst van de nieuwe munt werd aangekeken. Landen als Engeland, Denemarken en Zweden willen tot nu toe niet deelnemen aan de euro en ook een land als Duitsland heeft lange tijd getwijfeld. Veel Oost-Europese landen willen daarentegen graag deelnemen aan het europroject. De verwachting is dat de euro in deze landen de rol van de Duitse mark als officieus betaalmiddel zal overnemen. [Special Euroland AD]

Overig

Help, de euro komt!: Vragen over omzetting bankrekening; vergoeding eurokosten winkelier; omwisselen marken en franken in euro’s. Vragen worden beantwoord conform Euro-infoklapper.

Dodenmis als eerbetoon aan de gulden: Over voorstelling in Paradiso, vindt plaats op 1 december. [Sp!ts]

Euro hiero: Column van Nilgün Yerli met nostalgische bespiegelingen over de gulden. [Parool]

Verkiezing Europees volkslied in Dingflofbipsfestival: Vanavond de Nederlandse inzending in Man Bijt Hond, Ned. 1 [Sp!ts]

Musea slaan munt uit euro: Tentoonstellingen ‘Hulde aan de gulden’, (Kunsthal); ‘Beatrix in Europese handen’ (Koninklijk Penningkabinet); ‘Dag euro, hallo gulden’ (Limburgs museum Venlo en Gouvernement Maastricht); Vaste muntpresentatie (Ned. Muntmuseum) [Sp!ts]

Waardeer dit artikel!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je deze website in stand houden. Steun fasol.nl met een donatie op NL87ASNB8821079104 t.n.v. Antiquariaat Fasol, onder vermelding van ‘Donatie fasol.nl’.