Er wordt veel over mantelzorgers gepraat, maar helaas niet zo vaak met hen. Er wordt soms van uitgegaan dat mantelzorgers nog meer kunnen doen, terwijl ze al heel veel doen. Gemeenten en zorginstellingen denken vaak in systemen en protocollen, maar mantelzorgers willen graag persoonlijk benaderd worden. Om de Wmo goed te kunnen uitvoeren, moet er naar mantelzorgers worden geluisterd.

Dit voorjaar waren er vier regionale netwerkbijeenkomsten waaraan tweehonderd mensen deelnamen. Er werd onder andere gesproken over dromen, wensen en goede ervaringen.

Dromen

In de dromen komen verschillende ideaalbeelden naar voren, voor zowel de samenleving als geheel, als voor het individuele leven. De samenleving zou er zo uit moeten zien, dat iedereen zelfstandig leeft zolang het kan, maar ook hulp kan krijgen als dat nodig is. Alle mensen zien naar elkaar om en staan voor elkaar klaar. Vanuit dit positieve denken kunnen mensen zolang mogelijk de regie over hun leven houden, maar als het nodig is, durven ze wel om hulp te vragen, die dan ook beschikbaar is.

Wensen

De wensen gaan vooral over het samenspel tussen zorgprofessionals en gemeenten. Die moeten zorgen voor één loket en één hoofdverantwoordelijke bij wie de cliënt of patiënt terecht kan. Alle verschillende taken worden bij elkaar ondergebracht, zodat er niet voor iedere taak een andere organisatie verantwoordelijk is. Ook moet het zorgaanbod op maat zijn; er moet dus gekeken worden naar persoonlijke omstandigheden.Wens: één verantwoordelijke bij wie de cliënt terecht kan

Goede ervaringen

Naast de dromen en wensen die nog moeten uitkomen, gebeuren er gelukkig ook al heel veel goede dingen. Zo zijn er bijvoorbeeld vrijwilligers die wandelen of boodschappen doen met een cliënt. En er is bijvoorbeeld een restaurant dat wordt gerund door mensen met een verstandelijke beperking. Ook zijn er verzorgings- of ziekenhuizen waar men wel aandacht heeft voor de naaste van een cliënt of patiënt. Alle goede ervaringen verdienen snel en veel navolging.

Zorgbelang Zuid-Holland doet zijn best om de dromen, wensen en goede ervaringen onder de aandacht te brengen van zorgaanbieders en gemeenten, zodat de uitvoering van de Wmo uiteindelijk leidt tot een ideale situatie.

Folder

De folder ‘Betaalde en onbetaalde zorg samen verder’ geeft een overzicht van dromen, wensen en goede ervaringen. U kunt de folder downloaden op de website van Zorgbelang Zuid-Holland.

Dit artikel verscheen in ‘Zowel!’, jaargang 4, nr. 3, herfst 2014.

Ga naar: Heel even was ik al eens oud

Waardeer dit artikel!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je deze website in stand houden. Steun fasol.nl met een donatie op NL87ASNB8821079104 t.n.v. Antiquariaat Fasol, onder vermelding van ‘Donatie fasol.nl’.