Onderwerpen

Alle titels

CartografieCd’sEconomieEigen uitgavenFilosofieGenealogie en heraldiekGeschiedenisGezondheidGoudaHobbyKinderboekenKlassieke OudheidKunstboekenKunst | LiteratuurMuziekNederlandse taalOorlog en vredeOpenbaar bestuurOude drukken (voor 1900)PoëziePolitiekPsychologieRechtenRegionale geschiedenisRetoricaStripboekenStudieboekenTopografieTweede Wereldoorlog 

Cartographies of Time

Schrijver: Rosenberg, Daniel & Anthony Grafton Titel: Cartographies of Time / A History of the Timeline ISBN: 9781568987637 Taal: Engels Uitgever: Chronicle Books Llc Bijzonderheden: 2010, 272pp, hardcover Meer info: What does history look like? How do you draw time? From the most ancient images to the contemporary, the line has served as the central figure in the representation of time. The linear metaphor is ubiquitous in everyday visual representations of time--in almanacs, calendars, charts, and graphs of all sorts. Even our everyday speech is filled with talk of time having a before and an after or being long and short. The timeline is such a familiar part of our mental furniture that it is sometimes hard to remember that we invented it in the first place. And yet, in its modern form, the timeline is not even 250 years old. The story of what came before has never been fully told, until now. Cartographies of Time is the first comprehensive history of graphic representations of time in Europe and the United States from 1450 to the present. Authors Daniel Rosenberg and Anthony Grafton have crafted a lively history featuring fanciful characters and unexpected twists and turns. From medieval manuscripts to websites, Cartographies of Time features a wide variety of timelines that in their own unique ways--curving, crossing, branching--defy conventional thinking about the form. A fifty-four-foot-long timeline from 1753 is mounted on a scroll and encased in a protective box. Another timeline uses the different parts of the human body to show the genealogies of Jesus Christ and the rulers of Saxony. Ladders created by missionaries in eighteenth-century Oregon illustrate Bible stories in a vertical format to convert Native Americans. Also included is the April 1912 Marconi North Atlantic Communication chart, which tracked ships, including the Titanic, at points in time rather than by theirgeographic location, alongside little-known works by famous figures, including a historical chronology by the mapmaker Gerardus Mercator and a chronological board game patented by Mark Twain. Presented in a lavishly illustrated edition, Cartographies of Time is a revelation to anyone interested in the role visual forms have played in our evolving conception of history.

Die Zeit der Staufer. Geschichte – Kunst – Kultur

Schrijver: Haussherr, Reiner Titel: Die Zeit der Staufer. Geschichte - Kunst - Kultur [5 delen; compleet] Taal: Nederlands Uitgever: Württembergisches Landesmuseum., 1977 Bijzonderheden: grote paperbacks, ongelezen staat 5 banden I: Katalog. 784 S. II: Abbildungen. 722 S. Kunstdruckabbildungen, teilweise farbig. III: Aufsätze. 374 S. Mit 20 Figuren und 127 Abb. und tafeln. IV: Karten und Stammtafeln. V: Supplement: Vorträge und Forschungen.

Traite de Fauconnerie

Schrijver: Schlegel, Hermann ; A.H. Verster van Wulverhorst Titel: Traite de Fauconnerie (English and French Edition). Taal: Meertalig Uitgever: Chasse Publications, 1973. Bijzonderheden: Hardcover. Reproductie van het onbetaalbare origineel uit 1844-1853: Prijs: € 90,00 (Excl. verzendkosten) Meer info: “The finest work on falconry which has ever been produced.” (J.E. Harting).

Verantwoording van het beleidt der heeren van Amsterdam (1684)

Schrijver: Geelvinck, Dirck ; Philalethes [Gaspar Fagel] Titel: Verantwoording van het beleidt der heeren van Amsterdam, tot bevordering van de vrede en het eindigen van den oorlogh tusschen Vrankrijk en Spanjen, in de Nederlanden ontsteeken met d’aenmerkingen op de missive van een regent, soo hy sich noemt, over het gepasseerde ter vergaderinge op den 16 february 1684. Taal: Nederlands Uitgever: Amsterdam, 1684. Bijzonderheden: 4o, [II] 118 p.

Abrégé chronologique de l’histoire du Nord

Schrijver: Lacombe, Jacques Titel: Abrégé chronologique de l’histoire du Nord; ou des états de Dannemarc, de Russie, de Suède, de Pologne, de Prusse, de Courlande, etc. etc. Taal: Frans Uitgever: Paris, Jean-Thomas Herissant, 1762. Bijzonderheden: Prijs: € 75,00 (Excl. verzendkosten) Meer info: Avec des remarques particulieres sur la génie, les moeurs, les usages de ces nations; sur la nature & les productions de leurs climats. Ensemble un précis hitorique concernant la Laponie, les Tartares, les Cosaques, les ordres militaires des chevaliers Teutoniques & Livoniens; la notice des scavans & illustres; des métropolites, des Patriarches de Russie. Een overzicht van de geschiedenis van de Noordeuropese landen. Dit betreft alleen het eerste deel van de twee. Met complete inhoud over Denemarken en Rusland, kan dus afzonderlijk gelezen worden.

De Wind – Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers

Schrijver: Wind, Samuel de Titel: Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers, eerste deel. Bevattende de inlandsche geschiedschrijvers der Nederlanden van de vroegste tijden tot op den Munsterschen vrede (970-1648). Taal: Nederlands Uitgever: Middelburg, gebroeders Abrahams, 1835. Bijzonderheden: Prijs: € 190,00 (Excl. verzendkosten) Meer info: De Wind begon aan zijn overzicht van alle Nederlandse geschied- en kroniekschrijvers naar aanleiding van een prijsvraag van de Maatschappij. der Nederlandsche Letterkunde in 1824. Het resultaat was een overzicht van alle historici en hun werken tot 1648, dat verscheen in 1831; in 1835 volgden nog enige aanvullingen en verbeteringen. Het werk is om onbekende redenen nooit voltooid, dus het eerste deel in de editie van 1835 is de definitieve uitgave.

Gouw, J.L. van der – Oud schrift

Schrijver: Gouw, J.L. van der Titel: Oud schrift Taal: Nederlands Uitgever: Tjeenk Willink Zwolle, 1963 Bijzonderheden: Archivistica - Publikaties van de Archiefschool No. 3

In ’t Wapen van Amsterdam

Schrijver: Bouman, Jan = Lijntrekker Titel: In ’t Wapen van Amsterdam. Amsterdam's aard en eigenaard, glorie en verval, praal en schandpaal in heden en verleden. Taal: Nederlands Uitgever: Amsterdam, 1954 Bijzonderheden: Twee delen, compleet. Hardcover, oblong. Mooie set.

Brugmans Prof.dr.H. – Geschiedenis van Amsterdam

Schrijver: Brugmans Prof.dr.H. Titel: Geschiedenis van Amsterdam deel 1 t/m 6 Taal: Nederlands Uitgever: Het Spectrum 1973 Bijzonderheden: Hardcover, met stofomslagen

Gerretson, C. – Verzamelde werken

Schrijver: Gerretson, C. Titel: Verzamelde werken / 6 delen Taal: Nederlands Uitgever: Bosch & Keuning, 1973-1976 Bijzonderheden: Gebonden met stofomslagen.

Flanders in a European Perspective

Schrijver: Smeyers, M. Titel: Flanders in a european perspective / druk 1 ISBN: 9789068316704 Taal: Meertalig Uitgever: Peeters B.V.B.A., 1995 Bijzonderheden: Hardcover, met stofomslag

Twaalf jaren ‘Vrije-hands-politiek’. De internationale verhoudingen van 1890-1902

Schrijver: Bartstra, Dr. J.S. Titel: Twaalf jaren ‘Vrije-hands-politiek’. De internationale verhoudingen van 1890-1902. Taal: Nederlands Uitgever: A.W. Sijthoff, Leiden, 1928. Bijzonderheden: Luxe uitvoering, gedrukt op dik papier in beperkte oplage (anders dan de handelsuitgave). Lederen band. Exemplaar uit de bibliotheek van prof. H. Brugmans, Bartstra’s promotor bij dit proefschrift. Ingelegd katern met stellingen. Uniek exemplaar.

De courant : geschiedkundig en vergelijkend overzicht der nieuwsbladen van alle landen

Schrijver: Meulen, Rimmer van der Titel: De courant : geschiedkundig en vergelijkend overzicht der nieuwsbladen van alle landen. Taal: Nederlands Uitgever: Leiden, A.W. Sijthoff, z.j. [1885]. Bijzonderheden: gebonden, halfleer, mooi exemplaar

Broeders gevangenisse : dagboek van Willem de Groot betreffende het verblijf van zijnen Broeder Hugo op Loevestein

Schrijver: Groot, Willem de; H. Vollenhoven Titel: Broeders gevangenisse : dagboek van Willem de Groot betreffende het verblijf van zijnen Broeder Hugo op Loevestein / uit echte bescheiden aangevuld en opgehelderd door H. Vollenhoven; (met facsimiles). Taal: Nederlands Uitgever: ‘s-Gravenhage, A.D. Schinkel, 1842 Bijzonderheden: 302 pag.

Reglement van de H: heeren Borgemeesteren ende raadt in Groningen voor de gerichts-Dienaren

Titel: Reglement van de H: heeren Borgemeesteren ende raadt in Groningen voor de gerichts-Dienaren in beyde Oldambten, het Gorecht ende Sapmeer, op de Executoriale ende vrywillige Verkoopingen der Goederen,... Taal: Nederlands Uitgever: Groningen, Johannes Barlink, 1709 Bijzonderheden: 20 pp.

Reglement by Borgemeesteren ende Raadt in Groningen, Op de Beroepinge der predikanten, Keur van kerk-Voogden, School-Meesters, Organisten en de Kosters

Titel: Reglement by Borgemeesteren ende Raadt in Groningen, Op de Beroepinge der predikanten, Keur van kerk-Voogden, School-Meesters, Organisten en de Kosters in de Respective Carspelen van beyde Oldampten, 't Goorecht ende Sappemeer: mitsgaders de heerlykheydt Wedde, Westerwoldinger-landt, Bellingwolde ende Blyham. Taal: Nederlands Uitgever: Groningen, weduwe J. Barlink, 1723 Bijzonderheden: 20 pp.

Groningen – Ordonnantie omtrent het dragen van de Rouw

Titel: Ordonnantie omtrent het dragen van de Rouw. Taal: Nederlands Uitgever: Groningen, Gesina Elama, 1738 Bijzonderheden: 8 pp.

Groningen – Ordonnantie op het Recht van prothocol in de Jurisdictie van het Sappemeer.

Titel: Ordonnantie op het Recht van prothocol in de Jurisdictie van het Sappemeer. Taal: Nederlands Uitgever: Groningen, Gesina Elama, 1738 Bijzonderheden: 12 pp.

Groningen – Reglement by de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen, voor de Gerichts-Dienaren

Titel: Reglement by de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen, voor de Gerichts-Dienaren in de beide Oldambten, alsmede in 't Gerichte van Sappemeer... Taal: Nederlands Uitgever: Groningen, Gesina Elama, 1724 Bijzonderheden: 8 pp.

Groningen – Ordonnantie op de Jacht van het Wildt

Titel: Ordonnantie op de Jacht van het Wildt, in beide Oldmabten, de Heerlykheden, Wedde, Westerwoldinge-Landt, Bellingwolde ende Bleyham, mitsgaders de Stadt ende Stadts Tafel, 't Gerichte van Selwert ende Sappemeer, cum annexis. Taal: Nederlands Uitgever: Groningen, Gesina Elama, 1738 Bijzonderheden: 24 pp.

Groningen – Reglement en Ordre, der H. Heeren Borgemeesteren ende raadt in Groningen, op het schutten der Paarden en Beesten

Titel: Reglement en Ordre, der H. Heeren Borgemeesteren ende raadt in Groningen, op het schutten der Paarden en Beesten, &c. In het Gerigte van Selwert en Sappemeer Taal: Nederlands Uitgever: Groningen, Gesina Elama, 1728 Bijzonderheden: 8 pp.

Groningen – Reglement en Ordre, der H. Heeren Borgemeesteren ende raadt in Groningen, op de Taxt der Gerigts-Sportulen

Titel: Reglement en Ordre, der H. Heeren Borgemeesteren ende raadt in Groningen, op de Taxt der Gerigts-Sportulen in 't gerigte van Sele=wert en Sapmeer voorvallende. Taal: Nederlands Uitgever: Groningen, Gesina Elama, 1736 Bijzonderheden: 24 pp.

Groningen – Reglement by de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt op t Yken der Gewigten, Ellen en Maten

Titel: Reglement by de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen, op t Yken der Gewigten, Ellen en Maten Taal: Nederlands Uitgever: Groningen, Gesina Elama, 1728 Bijzonderheden: 8 pp.

Groningen – Ordonnantie op de rechts-bedieninge over Sappemeer

Titel: Ordonnantie op de rechts-bedieninge over Sappemeer met de dependentien van dien. Taal: Nederlands Uitgever: Groningen, Gesina Elama, 1734 Bijzonderheden: 8 pp.

Die Hohenzollern und ihr Werk

Schrijver: Hintze, Otto Titel: Die Hohenzollern und ihr Werk. Fünfhundert Jahre vaterländische Geschichte. Taal: Duits Uitgever: Verlag von Paul Parey Berlin, 1916 Bijzonderheden: Ex libris N. Valkenier

Chronologie van de wereldgeschiedenis – 6000 jaar wereldgeschiedenis

Schrijver: Leegsma, Gerda (red.) Titel: Chronologie van de wereldgeschiedenis - 6000 jaar wereldgeschiedenis Taal: Nederlands Uitgever: Konemann Verlaggesellschaft Bijzonderheden: hardcover, groot formaat

Crisis en critiek der democratie

Schrijver: Jonge, Mr. A.A. de Titel: Crisis en critiek der democratie. Anti-democratische stromingen en de daarin levende denkbeelden over de staat in Nederland tussen de wereldoorlogen. Taal: Nederlands Uitgever: Van Gorcum, Assen, 1968. Bijzonderheden: Uit nalatenschap van J.L. Heldring. Op schutblad: ‘Dezer dagen 9, 12 en 14 aug. ’68.’ Met onderstrepingen, notities en ingelegde knipsels.

Geyl, Dr. P. – Patriotten en N.S.B.ers. Een historische parallel

Uitgever: Jacob van Campen, Amsterdam, 1946. Bijzonderheden: Uit nalatenschap van J.L. Heldring. Met onderstrepingen van Heldring in potlood.

Kuyper Dr. A. – De Gemeene Gratie

Uitgever: Höveker en Wormser, 1904 Bijzonderheden: Drie delen, compleet

Plinius – De wereld; naturalis historia

ISBN: 9789025341848 Taal: Nederlands Uitgever: Athenaeum Bijzonderheden: 2004, 899pp, Gebonden

A History of Russian Law

Schrijver: Feldbrugge, Ferdinand J M Titel: A History of Russian Law: From Ancient Times to the Council Code (Ulozhenie) of Tsar Aleksei Mikhailovich of 1649 (introduction) ISBN: 9789004346420 Taal: Nederlands Uitgever: Brill / Nijhoff, Bijzonderheden: 45 pag, gebrocheerd. Meer info: The beginnings of Russian law are documented by the Russo-Byzantine treaties of the 10th century and the oldest Russian law, the Russkaia Pravda. The tempestuous developments of the following centuries (the incessant wars among the princes, the Mongol invasion, the rise of the Novgorod republic) all left their marks on the legal system until the princes of Muscovy succeeded in reuniting the country. This resulted in the creation of major legislative monuments, such as the Codes of Ivan the Great of 1497 and of Ivan the Terrible of 1550. After the Time of Troubles the Council Code of the second Romanov Tsar, Aleksei, of 1649 became the starting point for the comprehensive Russian codification of the 19th century.

Lieven, D – Russia’s Rulers Under the old Regime

ISBN: 9780300043716 Taal: Engels Uitgever: Yale University Press Bijzonderheden: 1989, 430pp, Gebonden

Kleinmann, Horst Joseph – Erzherzog Ludwig Salvator

Titel: Erzherzog Ludwig Salvator. Mallorcas ungekrönter König Taal: Duits Uitgever: Graz ; Wien ; Köln: Styria, 1991 Bijzonderheden: hardcover

Bartstra, J.S. – Handboek tot de staatkundige geschiedenis

Titel: Handboek tot de staatkundige geschiedenis der landen van onze beschavingskring van 1648 tot heden. Taal: Nederlands Uitgever: Malmberg, 's-Hertogenbosch, 1948 Bijzonderheden: 4 delen + tabellen

Blok, prof.dr.P.J. – Geschiedenis van het Nederlandsche Volk

Uitgever: Sijfhoff, derde geheel herziene druk, 1924 Bijzonderheden: Linnen banden met goudopdruk. Compleet, 4 delen

Kennedy, George A. – A New History of Classical Rhetoric

ISBN: 9780691000596 Taal: Engels Uitgever: Princeton University Press Bijzonderheden: 1994, 336pp, paperback

Handvesten, octroyen, privilegien en regten, aan de stede Vlaardingen

Handvesten, octroyen, privilegien en regten, aan de stede Vlaardingen, zoo by de graaven, als by de staaten, van Holland en Westvriesland vergunt of bevestigt; of door onderhandelingen, verbintenissen en overeenkomsten van de regeerders dier stede voor de poorters verkregen: mitsgaders oude keuren en andere; egte stukken daar toe betrekkelyk: benevens eene Naspeuring en aanwyzing van de waare gelegenheid, of legging, oudheid, aanzien en ongevallen derzelver stede; alles in 't ligt gegeven van wegen burgemeesteren en vroedschappen der stede Vlaardingen. Uitgever: 's-Gravenhage, Gaillard, 1772 Bijzonderheden: Zonder band. tekstueel compleet. Geen platen.

Callières, Francois de – The Art of Diplomacy

Callières, Francois de; H. M. A. Keens-Soper, Francois De Callieres, Karl W. Schweizer (ed.) - The Art of Diplomacy ISBN: 9780841908895 Taal: Engels Uitgever: Leicester University Press, New York, 1983. Bijzonderheden: hardcover

Die Niederlande im Umbruch der Zeiten

Prel Max Freiherr du; ed. Willi Janke - Die Niederlande im Umbruch der Zeiten. Alte und neue Beziehungen zum Reich. Im Auftrag des Reichkommissars für die bezetzten niederländischen Gebiete Reichminister Dr. Seyss-Inquart Taal: Duits Uitgever: Würzburg, Konrad Triltsch Verlag, 1941 Bijzonderheden: Nazi-propaganda uit de Tweede Wereldoorlog. Voorwoord van Seyss-Inquart. Linnen band met stofomslag.

Schets van de parlementaire geschiedenis van Nederland

Welderen Baron Rengers, W.J. van en C.W. de Vries - Schets van de parlementaire geschiedenis van Nederland. deel 1 1849-1891 en deel 2 1891 - 1901. Uitgever: Nijhoff, 1948 Bijzonderheden: 2 delen, fraaie set

Historische W.P. Encyclopedie

Vries, P.H. de , Th. Luyckx (red.) - Historische W.P. Encyclopedie. Uitgever: Elsevier, Amsterdam-Brussel, 1957-1959. Bijzonderheden: 3 delen.

Das Gewissen steht auf : Lebensbilder aus d. dt. Widerstand 1933 – 1945

Bracher, Karl Dietrich, Brandt Willy und Bracher Karl Dietrich - Das Gewissen steht auf : Lebensbilder aus d. dt. Widerstand 1933 - 1945 / ges. u. hrsg. von Annedore Leber in Zusammenarbeit mit Willy Brandt u. Karl Dietrich Bracher. Neu hrsg. von Karl Dietrich Bracher in Verbindung mit d. Forschungsgemeinsc... Taal: Duits Uitgever: Mainz : v. Hase u. Koehler,, 1984

Romein, Jan – Nieuwe geïllustreerde wereldgeschiedenis (8 delen)

Romein, Jan - Nieuwe geïllustreerde wereldgeschiedenis (8 delen, compleet). Uitgever: NV Seyfardt's Boek- en Muziekhandel, Amsterdam, 1929-31 Bijzonderheden: 8 delen, linnen band.

Poulakos, John – Classical Rhetorical Theory

Poulakos, John - Classical Rhetorical Theory ISBN: 9780395849958 Taal: Engels Uitgever: Pearson; 1 edition (March 16 1999) Bijzonderheden: 288 pag

Zoetmulder, S.H.A.M. – Waalre en Aalst in het Verleden

Zoetmulder, S.H.A.M. - Waalre en Aalst in het Verleden. [3 delen] Taal: Nederlands Uitgever: Gemeente Waalre, 1983 Bijzonderheden: Deel I-III, mooie set.

Wereldgeschiedenis. De geschiedenis der mensheid van de oudste tijden tot heden (1952)

Berkelbach van der Sprenkel, J.W. ; C.D.J. Brandt, F.L. Ganshof (Redactie) Wereldgeschiedenis. De geschiedenis der mensheid van de oudste tijden tot heden. Taal: Nederlands Uitgever: Utrecht, De Haan, 1952 Bijzonderheden: 6 delen, compleet

Seyss-Inquart, A. – Vier Jahre in den Niederlanden. Gesammelte Reden (1944)

Uitgever: Amsterdam (Volk und Reich Verlag), 1944. Bijzonderheden: Bundel toespraken van Seyss-Inquart. Linnen band.

Levi, Primo – De getuigenissen

ISBN: 9789029059633 Taal: Nederlands Uitgever: Meulenhoff, Uitgeverij Bijzonderheden: 1999, 615pp, Gebonden

The Operations of the Navy in the Dutch East Indies

Remmelink, Willem (ed.) - The Operations of the Navy in the Dutch East Indies and the Bay of Bengal Uitgever: Leiden University Press, 2018

Algemene geschiedenis der Nederlanden

Houtte , van / Niermeyer / Presser / Romein / Van Werveke (red) - Algemene geschiedenis der Nederlanden. Compleet in 12 delen met register. Taal: Nederlands Uitgever: Zeist/Antwerpen, W. de Haan, Standaard Boekhandel, 1949-1958. Met stofomslagen.

Pettegree, Andrew – Emden and the Dutch Revolt

Pettegree, Andrew Titel: Emden and the Dutch Revolt / Exile and the Development of Reformed Protestantism ISBN: 9780198227397 Taal: Engels Uitgever: Oxford Clarendon Press Bijzonderheden: 1992

Tressan – La mythologie comparée avec l’histoire (1818)

Schrijver: Tressan, Jean-Charles Dortet de Titel: La mythologie comparée avec l’histoire. Uitgever: Paris, Gabriel Dufour, 1818. Bijzonderheden: Compleet, 2 delen in 1 band.

De vita excellentium imperatorum (1774)

Schneider, Esaias - De vita excellentium imperatorum … captui puerorum accomodatus; oder: deutliche, und nach dem Begriff der Jugend endlich recht eingerichtete Erklärung des Cornelii Nepotis. Durch Emanuel Sincerum. Durchgehends mit grossem Fleiss aufs neue übersehen. Uitgever: Ingolstadt / Augsburg, J.F.X. Crätz, 1774. Bijzonderheden: Perkamenten band. Titelpagina ontbreekt, overigens mooi. Emanuel Sincerum is een pseudonym van de theoloog Esaias Schneider. Dit is een uitgave van het werk van Cornelius Nepos (100 v. Chr.-28), door Schneider becommentarieerd voor de jeugd.

Ragois, Claude Le – Nouvelle histoire de France (1835)

Nouvelle histoire de France, entièrement refondue, et continuée jusqu’au règne de sa majesté Louis-Philippe 1er Uitgever: Paris, Didier; Limoges, Martial Ardant & fils, 1835. Bijzonderheden: Met 68 gravures van de Franse koningen door Dembour. Dit werk is een geschiedenis van de Franse koningen.

Beautés de l’histoire Romaine (1836)

Ph. - Beautés de l’histoire Romaine, avec une esquisse des moeurs et un apercu des arts et des sciences à différentes époques, depuis Romulus jusqu’à la division de l’empire après Constantin ; précédées de notion sur les institutions des Romains. Uitgever: 1836 Bijzonderheden: Met gravures. Beschrijving van de Romeinse cultuur.

The Addresses and Messages of the Presidents of the United States (1839)

The Addresses and Messages of the Presidents of the United States from 1789 to 1839: Declaration of Independence and Constitution of the United States, with Portraits of the Presidents. Uitgever: New York, McLean & Taylor, 1839. Bijzonderheden: In nieuwe leren band

Lhomond, C.F. – Des hommes illustres de la ville de Rome (1811)

Des hommes illustres de la ville de Rome, depuis Romulus jusqu’à C. Auguste. Ouvrage traduit du Latin de C.F. Lhomond, par M. Boinvilliers; maintenant traduit du francais en flamand par F.L.N. Henckel, prêtre, professeur des langues latine, francaise Uitgever: Gent, J. Begyn, 1811. Bijzonderheden: Dit is een simultaanvertaling in het Frans en het Nederlands van het werk van Cornelius Nepos. Origineel halfleder

Kraft – Handboek der geschiedenis van Oud-Griekenland (1832)

Handboek der geschiedenis van Oud-Griekenland; ter vertaling in het Latijn. Uitgever: Tiel, C. Campagne, 1832. Bijzonderheden: Halfleder, zeer fraai. Friedrich Karl Kraft beschrijft de geschiedenis van Griekenland in de Oudheid, te gebruiken als schoolboek voor de Latijnse les.

Fléchier, Esprit – Histoire de Théodose le Grand (1811)

Histoire de Théodose le Grand, pour monsieur le Dauphin. Nouvelle édition Uitgever: Lyon, M.P. Rusand, 1811. Bijzonderheden: Het leven van de Romeinse keizer Theodosius de Grote. Origineel halfleer.

Crevier, Jean Baptiste Louis – Histoire des empereurs (1818-1819)

Histoire des empereurs romains depuis Auguste jusqu’a Constantin. Uitgever: Paris, : De l’Imprimerie de Didot le jeune. : Chez Ledoux et Tenré, libraires …, 1818-1819. Bijzonderheden: Geschiedenis van de Romeinse keizers. 6 delen in origineel halfleer gebonden. Mooie set, compleet.

Meer in deze categorie

Antiquariaat Fasol | KvK-nummer: 75948362 | antiquariaatfasol.nl – antiquariaatfasol.be | Inlichtingen: contactformulier | Laat een review achter | Algemene voorwaarden