Persbericht van het ministerie van Financiën naar aanleiding van de Bijnamenwedstrijd euro, 22 november 2001.

Vanmiddag heeft staatssecretaris Wouter Bos de winnende namen van de euro bijnamen wedstrijd van het ministerie van Financiën bekend gemaakt. De vijftien prijswinnaars ontvingen van de Staatssecretaris elk een cheque van 100 euro plus het boek ‘Beatrix in Europese handen’. Het eerste exemplaar van dit boek,dat verhaalt over de wordingsgeschiedenis van de Nederlandse zijde van de euromunten, heeft staatssecretaris Bos vanmiddag ontvangen uit handen van de heer Hendriks van het Koninklijk Penning Kabinet

De jury van de prijsvraag heeft gekozen voor de volgende winnende inzendingen:

De munten:1 cent
Veelvuldig ontvangen inzendingen waren: Mini, Kleintje en Ukkie. Maar de jury heeft gekozen voor Fluitje. Deze bijnaam bevat een verwijzing naar het gezegde Een fluitje van een cent.
Winnaar: Marc Ketel uit Wateringen.

2 cent
Deutje en Roodje waren veel ingezonden oplossingen, maar de jury heeft gekozen voor Duocent. Deze naam ligt prettig in het gehoor en bevat een duidelijke verwijzing naar de waarde.
Winnaar: Saskia Osinga uit Oranjewoud.

5 cent
Het zou de jury niet verbazen als de bijnaam stuiver voor deze munt in gebruik zal blijven. Deze oplossing werd dan ook regelmatig ontvangen, naast bijvoorbeeld Steuro. Maar als originele oplossing heeft de jury gekozen voor Handje, en verwijzing naar de vijf vingers aan een hand.
Winnaar: Marcel Pronk uit Den Haag

10 cent
Hier verwacht de jury dat het dubbeltje een goede kans maakt als definitieve bijnaam. Het Deuppie vond de jury echter qua originaliteit opvallender.
Winnaar: Jacob Stuifbergen uit Castricum.

20 cent
Veel ingezonden werd de naam Kwintje. Deze bijnaam is ook in de media al sinds enkele jaren te horen als mogelijke nieuwe bijnaam en waarschijnlijk al in 1996 voor het eerst gebruikt door Rob Schouten, columnist bij Trouw. Vandaar dat de jury heeft gezocht naar een alternatief. Dit werd gevonden in de naam Dubbelduppie. Een grappig klinkende naam. Dubbeldeuppie werd niet ontvangen, maar lijkt de jury wellicht ook weer wat te vergezocht.
Winnaar: Jos van der Zanden, uit Tilburg.

50 cent
Een veel ontvangen inzending was Halfje. De naam Halfom blinkt in de oren van de jury echter iets meer uit in originaliteit. Winnaar: Martijn Oudeman uit Rotterdam.

1 euro
Talrijke inzendingen voor deze kerndenominatie werden ontvangen, waaronder Europiek, Fleuro, Neuro, en zelfs Pleuro. De oplossing Gouwering is volgens de jury een mooie verwijzing naar het bicolore uiterlijk van deze munt: er zit als het ware een gouden ring omheen. Winnaar: A.P.J. Ouwehand uit Leiden.

2 euro
Naast de inzendingen Dubbeleuro, Tweuro en Deuro sprong een inzending in het oog die verwijst naar de historie. De jury is het met de inzender eens dat zich nu een mooie gelegenheid voordoet om de Daalder nieuw leven in te blazen.
Winnaar: Dhr/Mevr. Majoor uit Enschede.

De biljetten:

5 euro
Voor deze denominatie werden relatief weinig inzendingen ontvangen. Naast het voor de hand liggende Vijfje veelvulding: Grouwtje, Muisje e.d. Kennelijk valt de grijze kleur van het biljet minder in de smaak… De jury heeft echter uit sympathie met dit wat bescheiden biljet gekozen voor de onomstotelijk meest originele inzending: KLEB.Een toelichting lijkt hier op zijn plaats: KLeinste Euro Biljet.
Winnaar: Erik Visch uit Utrecht.

10 euro
Opnieuw ligt het voor de hand dat Tientje uit oogpunt van realiteitswaarde een goede kans maakt als bijnaam in het dagelijks spraakgebruik. Eurojoet leek de jury echter een goed alternatief en een mooie gelegenheid de joet nog een beetje te behouden. Winnaar: H. Gerritsen uit Arnhem.

20 euro
Voor dit biljet heeft de jury zijn keuze laten vallen op een bijnaam die verwijst naar de kleur: Blauwtje.
Winnaar: I. Damen uit Amsterdam.

50 euro
Veelvuldig ontving de jury inzendingen die verwijzen naar Abraham en Sarah. Een goede gedachte volgens de jury, waarbij het Brammetje de hoogste ogen scoorde.
Winnaar: Merijn van der Vliet uit Utrecht.

100 euro
Veelvuldige verwijzingen naar de kleur bij dit biljet, waaronder natuurlijk Groentje of (meer origineel) Appelflap. Ook Hulk valt in deze categorie en bij de jury het meest in de smaak. Winnaar: Peter van der Boon uit Katwijk ZH.

200 euro
Geeltje werd relatief vaak ingezonden, maar leek de jury minder geschikt omdat het verwijst naar een guldenbijnaam van geheel andere waarde. Daarom werd verder gezocht en kwam Dubbeldekker uit de bus als de beste inzending.
Winnaar: Jeroen van Duiven uit Almelo.

500 euro
Dit biljet heeft aanleiding gegeven tot veel creativiteit onder de inzenders: Maxima (vaak ontvangen) en Diewillik vond de jury opvallend creatief. Eurotop spande vanwege zijn woordspelige verwijzing naar Europa de kroon.
Winnaar: E. van Buuren uit Den Haag.

In september en oktober 2001 heeft het Nationaal Forum voor de introductie van de euro haar bijnamenwedstrijd georganiseerd. Deze wedstrijd wilde het publiek in de gelegenheid stellen na te denken over passende nieuwe bijnamen voor de euromunten en biljetten. Immers, de oude guldenbijnamen zullen grotendeels verdwijnen met de komst van de nieuwe munt. Het publiek kon deelnemen door middel van de flyers die zijn uitgedeeld op een groot aantal markten in het land. Daarnaast kon worden meegedaan via de website www.euro.nl. In totaal werden meer dan 5000 inzendingen ontvangen.

Op 17 november is de jury van de bijnamenactie van het NFE bij elkaar geweest. De jury bestond uit:
Martijn Horvath (Publicis), Creative Director
Peter Fasol (ministerie van Financiën), communicatieadviseur euro
Sophie de Kogel (Publicis)

De jury had verschillende criteria om tot een keuze voor de winnende bijnamen te komen. Enerzijds kon de jury kiezen voor het zoeken naar realistisch bijnemen: bijnamen waarvan men zou kunnen verwachten dat ze in werkelijkheid daadwerkelijk gebruikt zullen worden door het Nederlandse publiek. Een andere mogelijkheid was te zoeken naar bijnamen die vooral door hun originaliteit opvielen. De jury heeft gekozen voor een mix van deze beide criteria. Immers, een aantal eurodenominaties (bijvoorbeeld 5 cent en 10 cent) bestaan als gulden ook al. Het zou de jury niet verbazen als deze in het dagelijks spraakgebruik stuiver en dubbeltje zouden gaan heten. Deze bijnamen blinken echter niet uit in originaliteit en daarom is hier gekozen voor meer originele namen. Bij andere denominaties is weer meer gekeken naar meer realistische inzendingen.

Ga naar: Polen bereidt zich voor op de euro

Waardeer dit artikel!

Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine bijdrage: dat kan! Zo help je deze website in stand houden. Steun fasol.nl met een donatie op NL87ASNB8821079104 t.n.v. Antiquariaat Fasol, onder vermelding van ‘Donatie fasol.nl’.