Trefwoord

Familiekrant Van Els

In deze rubriek staan artikelen uit de Familiekrant van de familie Van Els.

Familiekrant Van Els

Inhoudsopgave van de Familiekrant familie Van Els (1998-2013): de familie, Wanssum, filosofische overpeinzingen of wat de schrijver ook maar kwijt wou.

Oorlogsdagboek Piet van Els

Een paar maanden geleden was ik bezig met het ordenen van allerlei paparassen uit mijn familiearchief, en toen stuitte ik op een kopie van het oorlogsdagboek van opa van Els. Het was het begin van het jaar, en zoals het >>>

Jubilerende familiekrant

Proficiat oprichters, redactie, eigenlijk: de hele familie! Proficiat! Meteen ook de reeds aangekondigde digitalisering. Dat is nou echt iets voor de jongere generatie van de familie. Zo hoort het trouwens: de jongeren nemen geleidelijk de zaken en de besluitvorming van >>>

Een papieren Familiekrant is niet meer van deze tijd

Net als Theo heb ik kort voor diens overlijden aan oom Leo beloofd dat ik zou gaan meewerken aan de totstandkoming van de van Els Familiekrant. De reeks Familiekranten vanaf 2004 of eerder nog eens rustig doornemen en highlights noemen, >>>

‘Zaal Verheugen’: een heuglijke zaligheid

Er zijn lijnen die in een leven schijnbaar onontkoombaar en achteraf bezien wonderbaarlijk gevolgd moesten worden. De weg naar Venray was er voor zowel de Timmermans- als van Els-familie zo een, al was het maar omdat vele telgen daar de >>>

Venrayseweg 44, Wanssum

Van de 25 kleinkinderen van Oma van Els heeft denk ik nog niet de helft het geboortehuis van onze ouders in Wanssum bewust meegemaakt. Ikzelf was in chronologische volgorde het 10e kleinkind, en pas 7 jaar oud toen Oma al >>>

Wanssum vroeger

Een paar maanden geleden hebben wij met een edelachtbaar genootschap een bezoek gebracht aan een klein particulier museum, Museum Sorghvliet, in Tienray. Eigenaar Wiel Nabben (75 jaar oud) heeft in dat museum de hele verzameling van zijn vader en van >>>

Herinneringen uit de voorgaande familiekranten

Voor deze jubileumuitgave van onze (laatste) papieren versie vond ik het wel aardig om alle voorgaande nummers eens door te nemen. Wat een grote indruk op mij heeft gemaakt zijn alle artikelen van de hand van Paul sr. en Mathieu. >>>

Wat je zoal weer tegenkomt…

Je wordt ouder, zeg je dan, maar op een dag stel je vast dat je écht ouder wordt, zoal niet echt óud. Dat merk je o.a., wanneer je zo’n dag die doos moet nakijken die al zo lang in de >>>

Huëge of Heugen…

Ik heb, zoals waarschijnlijk velen van ons, op heel jonge leeftijd het kaartspel Huëge geleerd – en dat was meer dan zomaar een spelletje. Nee, dit was een heuse inwijding in een familieritueel: een volstrekt authentiek, zeer belangrijk element uit >>>

Klein Wanssum in Bilthoven

Gisteravond zag ik de prachtige film ‘The Tree of Life’ van Terrence Malick (2011), die gaat over het ontstaan en de betekenis van het leven, beeldend verteld aan de hand van de herinneringen van de volwassen Jack die terugblikt op >>>

Een man met een hobby

‘Een man moet een hobby hebben’, zoals Martin Bril al schreef. In mijn geval is dat genealogie. Vroeger, toen ik als middelbare scholier door die koorts werd bevangen, was het maar een omslachtig gedoe. Stamboomonderzoek deed je in een archief. >>>

Van de redactie

Beste Familie, Voor u ligt weer een nieuw nummer van de Familiekrant. Zoals TILLY al in haar Kroniek aangeeft: de tijd tussen het vorige en dit nummer is (of lijkt) kort en wordt in onze herinnering nog erg beheerst door >>>

Herendiensten in Wanssum en Omgeving (1604-1617)

Voor de inwoners van Blitterswijck, Wanssum en Horst valt er veel te leren bij de bestudering van hun dorpsgeschiedenis. Drankgebruik was al vroeg  compensatie voor herendiensten. Men kan zich de vraag stellen of dit heeft geleid tot aanpassingen in het >>>

Rolduc

In het hieraan voorafgaande KAARTEN-gedicht vermeldt Matthieu ook dat – tot zijn verbazing?; ”geloof me”, schrijft hij – Susanne ‘in Rolduc studeerde’. Die ansichtkaart heeft Susanne aan Oma gestuurd vanuit het jaarlijkse Orlando Festival dat op Rolduc – nu een >>>

© 2017 fasol — Ondersteund door WordPress

Thema door Anders NorenOmhoog ↑